Egipćani su prvi napravili kalendar u kome se vreme merilo pomoću godina.
Reč kalendar potiče iz latinskog ”calendarium”, što je u Rimu bio naziv za dužničku knjigu.
Jevrejski kalendar je prvi uveo podelu na sedam dana u nedelji.
Julijanski kalendar je dobio ime u čast Julija Cesara i uobičajeno se naziva i Pravoslavnim mada u vreme njegovog nastanka hrišćanstvo kao religija nije ni postojala.
Reformisani, gregorijanski kalendar, nazvan je po papi Gregoru XIII.
Prilikom reforme dani između 5. i 14. oktobra 1582. godine su obrisani i nikada nisu postojali.