Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
3 hours ago
JupiJE Video - Zanimljivosti, Interesantne činjenice, Da li ste znali?

Novosadske poplave
Dunav je vekovima rušio sve što bi stanovnici Novog Sada gradili na njegovim obalama.
Prava katastrofa je bila poplava iz 1770. godine kad je Dunav potopio grad.
Tada su podignuti nasipi koji su bili prilično jaki i izdržali su visok vodostaj iz 1827. godine.
Međutim, poplave su i dalje bile veliki problem stanovnika Novog Sada.
Najfatalnija poplava u istoriji Novog Sada desila se u 19. veku, u martu i aprilu 1876. godine.
Šteta napravljena prilikom ove poplave bila je ogromna.
Nasipi su užurbano popravljani, dozidani su šančevi oko grada i prokopani odvodni kanali.
Osim ove poplave sećamo se i one iz 1926. godine i 1954. godine, a najveća poplava u novije vreme datira iz 1965. godine.
Posle te poplave u okviru rekonstrukcije odbrambene linije od zaštite od Dunava iz nužde je izniklo omiljeno šetalište Novosađana.
... See MoreSee Less

1 day ago
JupiJE Video - Zanimljivosti, Interesantne činjenice, Da li ste znali?

Novosadski kej
Omiljeno mesto za šetnju Novosađana je nasip izgrađen kao zaštita od poplava.
Popularni Kej podeljen je na tri celine, odnosno ulice i njih čine Sunčani kej, Kej žrtava racije i Beogradski kej.
Sunčani kej počinje kod kapije bivšeg brodogradilišta i završava se kod mesta gde Bulevar cara Lazara izlazi na kej.
Kej žrtava racije je sledeća „ulicaˮ i pruža se sve do mosta Duga.
Poslednji u nizu, Beogradski kej, završava se na „špicu“, gde počinje Kanal Dunav–Tisa–Dunav.
U periodu od 2009. do 2012. kej je potpuno renoviran, izgrađene su pešačka, biciklistička i trim-staza.
Koncept rekonstrukcije keja zasnovan je na ideji zdravog načina života i prvi put u svojoj istoriji Novi Sad je zaštićen od poplava.
... See MoreSee Less

2 days ago
JupiJE Video - Zanimljivosti, Interesantne činjenice, Da li ste znali?

Zagađenost Dunava
Zbog neprimerene ljudske upotrebe i zagađenja, Dunav danas prikuplja neprečišćene otpadne vode iz gradova i okolnih polja.
Zagađenju doprinose i nagli razvoj brodskog saobraćaja, otpad iz fabrika, hemikalije iz poljoprivrede, izlivanje kanalizacije, industrijskih otpadnih voda, nafte, bacanja raznog smeća ali i NATO bombardovanje Srbije, 1999. godine.
Vremenom se deo ovog zagađenja taloži na obalama reke i narušava prirodnu ravnotežu eko-sistema sa velikim posledicama po stanovništvo, floru i faunu.
Prisustvo bakterije ešerihije koli izuzetno je visoko.
Naučnici su u Dunavu našli više plastičnih čestica nego ribljih larvi. Kada se mikroplastika veže na komadiće gvožđa, postaje izuzetno opasna jer, jedući ribu, mi unosimo u organizam sve te zagađivače.
Zagađenje Dunava ugrožava izvore pijaće vode za oko 80 miliona ljudi.
Naš doprinos treba da bude u tome što ćemo otpad adekvatno odlagati i prečišćavati otpadne vode.
... See MoreSee Less

3 days ago
JupiJE Video - Zanimljivosti, Interesantne činjenice, Da li ste znali?

Dunavski rak
U Srbiji postoji veliki broj različitih vrsta rakova koji žive u Dunavu.
Postoje domaće (autohtone) i strane (alohtone) vrste rakova.
Najpoznatiji domaći rečni rak latinskog naziva „astacusˮ obično živi u vodi sa kamenom podlogom, većim protokom i manjim zagađenjem.
U Dunavu živi i američki rak „orconectes limosusˮ, koji je u Srbiju došao iz inostranstva i ozbiljno ugrožava život drugih vrsta.
Doneli su ga Nemci 1959. godine u Budimpeštu kako bi nadomestili nestajanje domaćeg raka zaraženog kugom.
Od tada počinje njihovo širenje po Dunavu, a u Srbiji se pojavio početkom 2000. godine.
Američki rakovi svojom invazijom osvajaju Dunav i domaćem raku preti izumiranje.
Prema mišljenju stručnjaka, prisustvo rakova ne treba da nas plaši jer oni pobegnu kad osete prisustvo ljudi.
... See MoreSee Less

4 days ago
JupiJE Video - Zanimljivosti, Interesantne činjenice, Da li ste znali?

Eko-sistem Đerdapske klisure
Izgradnja hidroelektrane mnogo je promenila izgled klisure, dubinu reke, prilaze obalama ali i eko-sistem.
Uprkos brižljivim pripremama kako bi brana napravila što manje štete, nekih ribljih vrsta više nema u tom delu toka Dunava.
To je uticalo na promenu životnih i alaskih navika tamošnjeg življa.
U dubokim virovima Kazana milenijumima su se mrestile morune, jesetre i haringe iz Crnog mora.
Podizanjem hidroelektrane presečeno je uzvodno putovanje morune i jesetre.
U vreme mresta, crnomorska riba stiže samo do betonskih stubova brane.
Vrzma se i mresti između olupina nemačke ratne flotile potopljene u Drugom svetskom ratu.
... See MoreSee Less

5 days ago
JupiJE Video - Zanimljivosti, Interesantne činjenice, Da li ste znali?

Đerdapska klisura
Đerdap je najduža i najveća klisura u Evropi i tu je Dunav najdublji.
Stena Greben sazdana je od kamenih slojeva, koji su se taložili u doba jure.
Ovaj kanjon na najbolji način svedoči o geološkom razvoju i velikim prirodnim silama koje su se ukrštale i prelamale tokom duge geološke istorije.
Najdublji deo toka kroz klisuru nazvan je Kazan (Mali i Veliki) i jedan je od najživopisnijih, najlepših i najtajanstvenijih prirodnih lokaliteta.
Širina Dunava u Malom kazanu iznosi osamdeset, a dubina devedeset metara.
U Kazanu kod „Gvozdene kapije“, Dunav preseca put između Karpatsko-balkanskog venca, mestu na kojem su mnogi Rumuni za vreme vladavine Čaušeskua rizikovali život, pokušavajući da preplivaju reku tamo gde je najuža ali i najdublja.
... See MoreSee Less

6 days ago
JupiJE Video - Zanimljivosti, Interesantne činjenice, Da li ste znali?

Dunav dom prirodi
Dunav je oduvek bio dom različitim prirodnim staništima i pravo je blago za ljude koji žive u njegovoj blizini.
Iako su ljudi puno intervenisali u toku Dunava, on i dalje ima veoma posebna staništa kao što su ostrva, peščani sprudovi, meandri i rukavci.
Dunav je dom za više od 5.000 različitih vrsta biljaka i životinja.
Oko šuma, močvara i pod vodom Dunav krije jedan veoma živahan svet: u plićaku kečige polažu svoja jaja, zmija potočarka lovi mušice, a budnim okom je prati čaplja kako bi je iznenadila i uhvatila.
Po dnu Dunava šetaju rakovi, a na površini iznad njih kruže mali kormoran i patka njorka.
Dabrovi grade svoje brane i tako prave nova plavna područja.
Pored Dunava živi nekoliko stotina vrsta ptica u harmoničnom skladu sa zakonima prirode.
... See MoreSee Less

1 week ago
JupiJE Video - Zanimljivosti, Interesantne činjenice, Da li ste znali?

Arheologija Dunava
Na desnoj obali Dunava, 15 kilometara istočno od Beograda, nalazi se arheološki lokalitet Vinča.
Ovde su pronađeni predmeti iz neolita i smatra se najvećim praistorijskim naseljem u Evropi.
Nedaleko od Donjeg Milanovca nalazi se Lepenski vir, praistorijski muzej na otvorenom.
Poznat je po savršeno isklesanim kamenim figuricama ljudi sa ustima nalik na riblja i velikim očima.
Ostaci rimskog logora i grada pronađeni su na lokalitetu Viminacijum, 12 kilometara od Požarevca.
Pretpostavlja se da je grad nastao u I veku i trajao je sve do VII veka nove ere.
Iznad Đerdapske klisure, kod Kladova, nalazi se čuvena Trajanova tabla, spomenik rimskom caru Trajanu.
Ona je sastavni deo istorije povezane s rimskim putevima i plovidbom Dunavom.
... See MoreSee Less

1 week ago
JupiJE Video - Zanimljivosti, Interesantne činjenice, Da li ste znali?

Kultura Dunava
Dužina Dunava kroz Srbiju je 588 kilometara.
Fruška gora, oaza mira, proteže se duž desne obale Dunava.
Ovaj lokalitet krase šume bogate hrastom, grabom, bukvom i lipom.
Poznata je po brojnim arheološkim nalazištima i manastirima kojih ima ukupno sedamnaest.
Sedištem Nacionalnog parka Fruška gora smatra se Sremska Kamenica.
Na obali Dunava ima sedam srednjovekovnih tvrđava: Petrovaradinska, Beogradska, Smederevska, tvrđava Ram u Požarevcu, Golubačka, Bačka i Fetislam u Kladovu.
Arheološki lokaliteti su Lepenski vir, Vinča, Viminacijum i Trajanova tabla, za posetioce koji ne vladaju znanjem iz arheologije slična je gledanju naučnofantastičnih filmova.
... See MoreSee Less

1 week ago
JupiJE Video - Zanimljivosti, Interesantne činjenice, Da li ste znali?

Dunavska voda za piće
Voda pokriva 70,9% površine Zemlje, samo 3% sveukupne vode na planeti je slatka voda. Samo jedna trećina od ta 3% dostupna je ljudima, ostatak je zaleđen u glečerima i ledenim kapama.
Većina dostupne vode je podzemna, a samo 0,3% površinska voda.
Sliv reke Dunav je 817.000 km² i koristi ga 19 zemalja, što ga čini najvećim međunarodnim rečnim slivom.
Prosečno pražnjenje je 7.000 kubnih metara u sekundi i zbog tako velike količine vode, Dunav je jedan od najznačajnijih izvora sveže vode za piće.
Procenjuje se da 20 miliona ljudi zavisi od ove reke za pijaću vodu.
Tome potpomažu pritoke Dunava kojih ima preko 300.
Najznačajnije i najveće pritoke su: Leh, Regen, Izar, Iler, In, Ens, Morava, Drava, Tisa, Sava, Tamiš, Velika Morava, Karaš, Siret…
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Još smo koliko, toliko zdravi, kakvu vodu pijemo.

Novosadska kanalizacija direktno u dunav

1 week ago
JupiJE Video - Zanimljivosti, Interesantne činjenice, Da li ste znali?

Međunarodni dan Dunava
Dunav je jedna od najlepših reka na svetu koja ima veliki problem sa zagađenošću.
Konvenciju o zaštiti reke Dunav potpisali su 29. 6. 1994. godine u Sofiji (Bugarska), predstavnici podunavskih zemalja i Evropske unije.
Dan Dunava je integralni deo saradnje podunavskih zemalja i proslavlja se u svih četrnaest zemalja potpisnica Međunarodne konvencije o zaštiti Dunava, kako bi se podigla svest za očuvanje reke kod što većeg broja pojedinaca i kako bi se apelovalo na racionalnu upotrebu vodenih resursa.
U zemljama širom Evrope inicijator obeležavanja Dana Dunava je Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav, čija je misija da promoviše i koordinira održivo i integralno upravljanje vodama, uključujući i zaštitu, poboljšanje i racionalnu upotrebu voda.
Konvencija o zaštiti reke Dunav osnov je za saradnju evropskih država radi zaštite Dunava na čijem slivu živi više od 80 miliona ljudi.
... See MoreSee Less

2 weeks ago
JupiJE Video - Zanimljivosti, Interesantne činjenice, Da li ste znali?

Dunavski vilenjak
Nakon poraza Nemačke vojske na Istočnom frontu, saveznički avioni započeli su napade na nacističke brodove i podmornice u Crnom moru.
Zbog toga se svi raspoloživi brodovi organizuju u jednu formaciju i počinje operacija povlačenja Dunavom do Nemačke pod nazivom „Dunavski vilenjakˮ.
Procenjuje se da je tokom operacije „Dunavski vilenjakˮ potopljeno između 160 i 220 nemačkih brodova na putu od Crnog mora do luke Prahovo u blizini Negotina.
Brodovi, koji su potopljeni, pripadali su nacističkoj dunavskoj i crnomorskoj flotili.
Brodovi su potapani planski. Navlačeni su jedan preko drugog u dužini od pet kilometara, onemogućivši dalji proboj ruske flotile. Potapanjem nemačkih brodova, plovni put Dunavom bio je potpuno zakrčen.
Priča se da je među brodovima potopljen i brod-bolnica sa 1.600 ranjenika.
... See MoreSee Less

2 weeks ago
JupiJE Video - Zanimljivosti, Interesantne činjenice, Da li ste znali?

Plovnost Dunava
Na obalama Dunava su i četiri glavna grada: Beč, Beograd, Budimpešta i Bratislava.
Preko Bavarskog kanala, Dunav povezuje Atlantski okean sa Crnim morem.
Dunav je plovan od Kelhajma, gotovo 500 kilometara od izvora, pa do ušća u dužini od 2.415 km.
Zahvaljujući njegovoj širini, Dunavom mogu da plove i veliki brodovi i on je jedan od najbitnijih plovnih puteva u Evropi.
Krajem 20. veka flota na evropskim unutrašnjim plovnim putevima obuhvatala je 38.400 plovnih jedinica nosivosti oko 2.800.000 t.
Na nekim područjima na gornjem Dunavu, koji nisu plovni, praktikuje se vožnja kanuima, čamcima i pedalinama.
... See MoreSee Less

2 weeks ago
JupiJE Video - Zanimljivosti, Interesantne činjenice, Da li ste znali?

Zanimljive činjenice o podunavskim zemljama: Ukrajina
Prvi univerzitet u Istočnoj Evropi osnovan je u Ostrogu 1576. godine.
Ukrajina ima izlaz na dva mora, na Crno i Azovsko more.
Jedna četvrtina svetskih resursa crne soli nalazi se u Ukrajini.
Najduža trolejbuska linija, dužine 86 km, nalazi se u Ukrajini.
Najduži instrument na svetu, dužine i do tri metra, jeste ukrajinski drveni rog trembita.
U Ukrajini je započela tradicija farbanja jaja za Uskrs.
Plava i žuta boja na ukrajinskoj zastavi predstavljaju nebo nad žitnim poljima.
Najdublja stanica metroa na svetu, na dubini od 105 metara pod zemljom, nalazi se u Ukrajini.
Najveća ekološka katastrofa u istoriji čovečanstva desila se u nuklearnoj elektrani Černobilj u Ukrajini.
... See MoreSee Less

2 weeks ago
JupiJE Video - Zanimljivosti, Interesantne činjenice, Da li ste znali?

Zanimljive činjenice o podunavskim zemljama: Moldavija
U Moldaviji se već 5.000 godina proizvodi vino.
Najveći svetski vinski podrum sa oko 2 miliona boca nalazi se u Moldaviji.
Na listi od 152 zemlje Moldavija zauzima 3. mesto po brzini interneta.
U Kišinjevu se nalazi najveće jevrejsko groblje u Evropi.
Najveće selo u Evropi je selo Kongaz u Moldaviji.
Soroca u Moldaviji bila je svetska prestonica Roma u vreme Sovjetskog Saveza.
Osim Paragvaja i Saudijske Arabije, i zastava Moldavije se razlikuje na licu i naličju.
Osim moldavskog, zvanični jezik u Moldaviji je odumirući jezik Gagauzije (gagauski).
... See MoreSee Less

2 weeks ago
JupiJE Video - Zanimljivosti, Interesantne činjenice, Da li ste znali?

Zanimljive činjenice o podunavskim zemljama: Bugarska
Bugarska je jedina zemlja u Evropi koja nije promenila ime od kada je prvi put osnovana.
Jedna bugarska etno-pesma poslata je u svemir u okviru Zlatne ploče.
Drevni bugarski kalendar proglašen je za najprecizniji na svetu.
U Bugarskoj je pronađen najstariji zlatni predmet star preko 6.000 godina.
Jedina država u EU koja koristi ćirilicu je Bugarska.
Bugarska je poznata kao domovina jogurta.
Čuveni mitski pevač Orfej i čuveni gladijator Spartak rođeni su na teritoriji današnje Bugarske.
U Bugarskoj klimanje glavom levo-desno znači DA, a gore-dole NE.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Пре десетак и више година бечка Швабица је мојој покојној сестри рекла да је јогурт српски изум а не бугарски како се овде тврди.А о оном старом 6000 година златном предмету могу само рећи да у Бугарској нема рудника злата већ у Бору и Мајданпеку.Чиста крађа као и ћирилица.

2 weeks ago
JupiJE Video - Zanimljivosti, Interesantne činjenice, Da li ste znali?

Zanimljive činjenice o podunavskim zemljama: Rumunija
Delta Dunava u Rumuniji je najlepša i najbolje očuvana delta u Evropi.
Ime Rumunija potiče od reči Romanus što u prevodu znači građanin Rimskog carstva.
Najveća gotska crkva u Evropi nalazi se u Rumuniji.
Ispod planine Bihor nalazi se drugi najveći podzemni glečer u Evropi.
U Muzeju narodne civilizacije Astra izloženo je celo selo sa više od 300 tradicionalnih kuća.
Najveća populacija smeđih medveda je u Rumunskim Karpatima.
Parlament Rumunije smatra se najvećom i najtežom zgradom na svetu.
Najviša crkva od drveta na svetu nalazi se u Rumuniji.
Jedina evropska zemlja koja ima muzej zlata je Rumunija.
... See MoreSee Less

2 weeks ago
JupiJE Video - Zanimljivosti, Interesantne činjenice, Da li ste znali?

Zanimljive činjenice o podunavskim zemljama: Srbija
U Srbiji je napravljen sat koji je nastao 600 godina pre prvih satova u Švajcarskoj.
Jedna od najstarijih avio-kompanija na svetu je današnja AIR Serbia, nekadašnji JAT.
Najveća građevina napravljena od ljudskih kostiju je Ćele-kula.
Najhladnije naseljeno mesto u Evropi je grad Sjenica.
Srbija ima pet nacionalnih parkova: Fruška gora, Tara, Šar-planina, Đerdap i Kopaonik.
Najveća klisura u Evropi je Đerdapska klisura.
Jedna od najstarijih ispitanih pećina je Resavska pećina koja je stara oko 80 miliona godina.
Vranjska banja ima najtopliju mineralnu vodu u Evropi.
Najveća kontinentalna peščara u Evropi je Deliblatska peščara.
... See MoreSee Less

3 weeks ago
JupiJE Video - Zanimljivosti, Interesantne činjenice, Da li ste znali?

Zanimljive činjenice o podunavskim zemljama: Hrvatska
Prvi glavni grad Hrvatske bio je Nin.
Šume prekrivaju jednu trećinu Hrvatske.
U Dioklecijanovoj palati nalaze se splitske sfinge donesene iz Egipta.
U Hrvatskoj ima više sunčanih sati godišnje nego u Sidneju u Australiji.
Kravata je izum koji potiče iz Hrvatske.
Dva hrvatska državljanina osvojila su Nobelovu nagradu: Lavoslav Ružička i Vladimir Prelog.
Na karti Meseca nalaze se imena dvojice hrvatskih naučnika: Ruđera Boškovića i Andrije Mohorovičića.
Prema Ginisovoj knjizi rekorda najmanji grad na svetu je Hum u Hrvatskoj koji ima 17 stanovnika.
Prvi torpedo napravio je u 19. veku Ivan Lupis Vukić u Rijeci.
... See MoreSee Less

3 weeks ago
JupiJE Video - Zanimljivosti, Interesantne činjenice, Da li ste znali?

Zanimljive činjenice o podunavskim zemljama: Mađarska
Najveća sinagoga u Evropi nalazi se u Budimpešti.
Jezero Balaton, poznato i kao Mađarsko more, drugo je najveće jezero u Evropi.
Najpopularniji mađarski začin i simbol njene kuhinje je paprika.
Mađarska je bila dom čuvenih kompozitora klasične muzike kao što su Bela Bartok, Zoltan Kodali i Franc List.
Kafu su u Mađarsku uveli Turci u 16. veku, a nadimak joj je bio crna supa.
Nacionalno jelo Mađarske je gulaš, a kad se doda paprika, nazivaju ga paprikaš.
Čuvenu Folksvagenovu „bubuˮ stvorio je mađarski inženjer Bela Bareni 1938. godine.
Rubikova kocka je smišljena u Mađarskoj, a njen tvorac se zove Erno Rubik.
U Mađarskoj se proizvodi vino „tokajˮ, jedno od najukusnijih desertnih vina na svetu.
... See MoreSee Less

3 weeks ago
JupiJE Video - Zanimljivosti, Interesantne činjenice, Da li ste znali?

Zanimljive činjenice o podunavskim zemljama: Austrija
Ime Austrija potiče od nemačke reči „Ostarrichiˮ i znači „istočna zemlja“.
Najstarija državna zastava je zastava Austrije i nastala je 1191. godine.
Muzika iz austrijske himne je preuzeta iz Mocartove masonske kantate.
Najviši vodopad u Evropi sa visinom od 380 m nalazi se u Austriji.
Najveće evropsko groblje, osnovano 1874. godine, nalazi se u Beču.
Poznati svetski psihoanalitičar Sigmund Frojd rođen je u Austriji.
U zabavnom parku „Praterˮ u Beču nalazi se najstariji točak na svetu – Ferisov točak.
Najveći smaragd na svetu, veličine 2.860 karata, nalazi se u palati Hofburg u Beču.
... See MoreSee Less

3 weeks ago
JupiJE Video - Zanimljivosti, Interesantne činjenice, Da li ste znali?

Zanimljive činjenice o podunavskim zemljama: Slovačka
Glavni grad Slovačke Bratislava jedini je grad na svetu koji se graniči sa dve države.
Slovačka ima, po stanovniku, najveći broj zamaka i dvoraca na svetu.
U Slovačkoj ima više od 1.300 mineralnih izvora, a jedinstveni aktivni gejzer kod Košica može se naći još samo na Islandu.
U Staroj Bistrici se nalazi astronomski sat za koji kažu da je najtačniji na svetu.
Pored stare crkve Sv. Ivana Krstitelja u selu Kremnicke Bane, nalazi se oznaka koja obeležava geografski centar Evrope.
U Slovačkoj postoji skoro 50 veoma očuvanih drvenih crkava koje su pod zaštitom UNESCO-a.
Najviša statua konja na svetu, visine oko 9 metara, nalazi se u Šamorinu.
Najstarije preduzeće na svetu koje posluje u kontinuitetu jeste kovnica kovanica Kremnica.
Najstariji rudnici opala na svetu nalaze se u brdima Slanske.
... See MoreSee Less

3 weeks ago
JupiJE Video - Zanimljivosti, Interesantne činjenice, Da li ste znali?

Zanimljive činjenice o podunavskim zemljama: Nemačka
Najveći zoološki vrt na svetu nalazi se u Berlinu.
Najviša crkva na svetu je Ulmska katedrala.
U Nemačkoj postoji preko 1.000 vrsta kobasica.
Taxi vozila u Nemačkoj uglavnom su mercedesi.
U Nemačkoj je negiranje Holokausta zločin.
Nemačka je prva u svetu po broju zaštite autorskih prava i patenata.
Tradicija božićne jelke dolazi iz Nemačke.
U Nemačkoj postoji preko 300 različitih vrsta hleba.
Nemački državljani su dobili preko 100 Nobelovih nagrada.
... See MoreSee Less

Load more