Dunavska ulica je nastala na nasipu između dve bare i bila je most na kojem su se nalazile prodavnice i drvene barake.
Ulica Zlatne grede je izgrađena na gredi (nasipu) koja je izdizala kuće od zemljišta kako bi ih zaštitila od poplava. Ova greda je bila zlata vredna pa je zbog toga dobila ukrasni pridev ”zlatna”.
Na mapi grada iz 1746. godine na mestu Trifkovićevog trga nalazio se rukavac Dunava koji je kasnije nasut kako bi se na njemu izgradile prve kuće.
Preko puta Gradske biblioteke nalazi se najstarija kuća u Novom Sadu koja se popularno zove “Kod belog lava’’. U pasažu ove kuće skriven je mehanizam koji je pripadao bunaru za snabdevanje vodom iz Dunava.