Najbrže rastuća drvenasta biljka na Zemlji je bambus.
Seme jednog tropskog drveta eksplodira toliko jako da može da povredi životinje i ljude koji mu se nađu u blizini.
U krateru uspavanog vulkana u Panami rastu četvrtasta stabla.
Kavitacija je proces “plakanja” kada drveće tokom sušnog perioda izvlači tečnost iz svojih delova i taj zvuk podseća na stvaranje mehurića.
Kako bi se izbegle turističke posete koje bi mogle da im naude, lokacije najstarijih i najviših stabala na svetu čuvaju se u tajnosti.
Neke vrste topole pamte uslove u kojima su nastale i svoju memoriju koriste kada se presade na neko drugo mesto.
Recikliranje 1 tone papira spasi 70 stabala.
Jedna vrsta palminog drveta mora da uvene da bi se razmnožavala.