Srce čoveka u proseku otkuca tri milijarde puta tokom života.
Svake sekunde na svet dolaze prosečno četiri bebe.
Mozak neandertalca bio je veći od mozga savremenog čoveka.
Samo jedno od dvadesetoro dece rodi se tačno onog dana kada lekari to predvide.
Kod čoveka je dužina od ručnog zgloba do lakta jednaka dužini njegovog stopala.
Ljudsko srce pravi toliki pritisak da može izbaciti mlaz krvi preko 9 metara.
Čovek oseća žeđ ako se količina vode u njegovom organizmu smanji za samo 1%.
Na svetu je skoro 1,2 milijarde ljudi neuhranjeno.