Morska voda sadrži 32 različita hemijska elementa.
Pijaća voda je stara tri milijarde godina.
Sunce je 330.330 puta veće od zemlje.
Ledeni breg viri samo 10% iznad površine vode.
Jedan litar motornog ulja može da uništi milion litara pijaće vode.
Kada bi se iz svih okeana i mora izvadila so, mogla bi da prekrije celu Evropu slojem debelim gotovo 5 kilometara.
Postoji na milione različitih oblika kristala snega, ali je svaki od njih šestougaonog oblika.
Planeta Zemlja je teška 5974.000.000.000.000.000.000 tona a svaki dan dobije novih 7 tona svemirske prašine.