U Čileu postoji biljka “ovcožderka” koja uz pomoć oštih bodlji hvata ovce u prolazu.
Prva božićna poštanska marka izdata je 1937. godine u Austriji.
U Indiji prosečno 50.000 ljudi umre od zmija otrovnica kojih u Indiji ima više od 50 vrsta.
Površina koju zauzima Tihi Okean veća je od ukupne površine kopna na Zemlji.
Na jeziku kojim govore u južnom delu Indije reč kari znači sos.
Od cigala kineskog zida moglo bi se sagraditi 30 velikih piramida.
Pre oko 6.500 godina današnja Sahara bila je veliko jezero pa je i plivanje u njemu bilo uobičajeno, o čemu govore pećinski crteži na kojima su prikazani plivači.
Visina Keopsove piramide savršeno odgovara milionitom delu razdaljine između Zemlje i Sunca.