Uobičajeno je verovanje da ljudi koriste samo 10 % svog mozga. Snimanje na MRI aparatu pokazalo je da ljudi zapravo koriste većinu svog mozga, čak i dok spavaju.
Oko 98% misli koje imate svaki dan su iste misli koje ste imali prethodnog dana.
Istraživanja pokazuju da je zagađenje vazduha krivo za 12% srčanih napada širom sveta.
Ljudsko telo ne proizvodi vitamin C.
Najmanja kost u ljudskom telu nalazi se u srednjem uhu.
Oko 80% ukusa zapravo dolazi iz receptora mirisa. Držite nos kada nešto pojedete i videćete da ‘ukus’ neće biti jak.