U Velikoj Britaniji je formirano Ministarstvo za usamljene koje se bori sa problemom usamljenosti i socijalne izolacije.
Socijalna izolacija jednako je štetna po ljudsko zdravlje kao i pušenje.
Najvišu stopu depresije na svetu ima Francuska.
U Japanu postoje kafići u kojima rade osobe kojima je dužnost da se druže sa usamljenim ljudima.
Osobe koje učestalo proveravaju elektronsku poštu manje su srećne od onih koji to rade samo tri puta na dan.
Osobe rođene krajem devedesetih i početkom ovog veka spadaju u najusamljenije osobe u SAD.