Srpski je jedini evropski jezik sa digrafijom, odnosno dva pisma u okviru jednog jezika.
Na svetu ima više ljudi koji govore španski jezik nego engleski.
Vodeći jezik na svetu sa 1,2 milijarde govornika je Kineski.
Naučnici tvrde da bebe počinju da uče jezik kojim govori njihova majka već u materici.
Kada pričamo sami sa sobom to jača nervne ćelije i čini da smo bolje koncentrisani i fokusiraniji.
Engleska reč ‘set’, za koju se u rečnicima kao prvo značenje navodi ‘pribor’ i ‘komplet’, ima kao imenica 58, kao pridev 10, a kao glagol 126 značenja.