Da li ste znali ove zanimljivosti o tehnologiji

Samo 8% novca u svetu je ‘fizički novac’, ostatak je u elektronskoj formi.
Cena svih delova koji se danas nalaze u jednom iPhonu, bi 1991. godine bila oko 3.5 miliona dolara.
Poslednjih godina više od 38% raskida obavlja se mejlom ili preko SMS poruke.
Danas je više ljudi na Facebooku nego što je bilo na celoj planeti pre 200 godina.
Ime kompanije Google nastalo je od reči Googol koja je matematički naziv za broj jedan, iza kojeg stoji niz od 100 nula.
Tehnologija iza pametnih telefona se bazira na oko 250.000 različitih patenata.