Kožaste kornjače mogu da zarone do dubine od 1220 metara i zadrže svoj dah gotovo dva dana.
Komarac tokom leta mahne krilima stotinu puta u sekundi.
Bakterije čine sedamdeset odsto živog sveta na Zemlji.
Oči vilinskog konjica plen mogu da opaze i na udaljenosti od 40 metara.
Mačke i pacovi se ne pominju u Bibliji.
Najdužu trudnoću kod sisara imaju azijske slonice, koje nose mladunčad 608 dana.
U svetu postoji više vrsta riba nego sisara, ptica i gmizavaca zajedno.