Jupije video zanimljivosti i činjenice čudesne prirode

Zbog zaboravnosti veverica koje često zaborave gde su sakrile svoju zalihu za zimu, svake godine izraste na hiljade novih stabala u šumama širom sveta.
Neke vrste drveća same odbacuju svoje obolele delove kako bi živele što duže i ostale zdrave.
Svaki dan se iseče 27.000 stabla za pravljenje toalet papira.
U Švedskoj postoji jela koja potiče još iz ledenog doba i ima neverovatnu sposobnost da samu sebe klonira.
Kod nekog drveća koje raste u tropskim šumama, panj koji ostaje nakon seče privlači azot iz vazduha kako bi prihranio zemlju i travu oko sebe.
Oko 25% svih šuma na svetu nalazi se u Sibiru.
Na bagremovom drvetu žive mravi koji se hrane njegovim sokovima i štite ga od drugih bića u prirodi.