Ako saberete sve brojeve na ruletu, rezultat će biti 666.
Najveća svadbena torta na svetu bila je teška 6.800 kg.
Automobil je najrecikliraniji proizvod na svetu i više od 80% njegove mase se ponovo upotrebljava.
Od 1975. do 1980. godine u Kambodži je korišćenje novca bilo nezakonito.
Na engleskom jeziku nema reči koji se rimuju sa srebrnom (silver), narandžastom (orange) ili ljubičastom (purple).
Beluga kavijar je jedna od najskupljih hrana na svetu. Velika limenka se prodaje za oko 35.000 dolara.
Vožnja sa leve strane puta potiče iz srednjeg veka, kada su ljudi držali mač u desnoj ruci a neprijatelj je dolazio sa desne strane.