Velika erupcija vulkana Tambora u Indoneziji prouzrokovala je 1815. godine tako hladno vreme da je ta godina poznata pod imenom “Godina bez leta”.
Za Saharu se misli da se sastoji uglavnom od peska, dok u stvari pesak pokriva jedva15% ovog masivnog područja. Ostatak je pokriven kamenim i planinskim terenom.
Najsnažniji tornado koji je ikada izmeren proizveo je brzinu veću od 480 km/h.
Antarktika je najveća pustinja na Zemlji jer se kao pustinja vodi područje koje dobija manje od 250 milimetara kiše godišnje, bez obzira na temperaturu.
Kišne šume pružaju dom za više od 30 miliona životinjskih i biljnih vrsta.
Veliki koralni greben otkrio je kapetan James Cook kada se njegov brod nasukao na greben.