Smatra se da čovek sanja oko 1.400 puta godišnje.
Bebe počinju da uče jezik kojim govori njihova majka već u materici.
Nervni nadražaji u čovekovam telu putuju brzinom od 90 metara u sekundi.
Nemoguće je kinuti otvorenih očiju.
Četvorke se rađaju jednom na svakih 490.000 porođaja.
Kada bi se vene i kapilari iz tela odraslog čoveka sastavili dobila bi se “traka” dugačka 80.000 kilometara.
Na koži jednog čoveka živi više mikoorganizama nego što ima ljudi na planeti Zemlji.
Čovek tokom života popije prosečno oko 75.000 litara vode.