Agencija za zaštitu životne sredine nastavlja praćenje 24 alergene vrste polena na 20 mernih mesta raspoređenih na teritoriji Republike Srbije.

Kao sveobuhvatni prikaz kretanja svih alergenih polena za jednu godinu izrađuje se kalendar polinacije koji za svaku vrstu pojedinačno prikazuje interval pojavljivanja.