JANUAR

01. 01.
Svetski dan porodice, Svetski dan mira
08. 01. Svetski dan pismenosti
10. 01. Svetski dan smeha
15. 01. Dan verskih sloboda
25. 01. Svetski dan borbe protiv lepre
26. 01. Međunarodni dan carine
27. 01. Međunarodni dan sećanja na holokaust
31. 01. Dan bez duvanskog dima

FEBRUAR

02. 02. Svetski dan močvara
04. 02. Međunarodni dan borbe protiv raka
07. 02. Međunarodni dan života
11. 02. Svetski dan bolesnika
12. 02. Darvinov dan
14. 02. Dan zaljubljenih
15. 02. Svetski dan dece obolele od raka
20. 02. Dan nenasilnog otpora
21. 02. Međunarodni dan maternjeg jezika
22. 02. Međunarodni dan žrtava
29. 02. Dan kada žene zaprose muškarce ( jednom u četiri godine)

MART

01. 03.
Dan borbe protiv pušenja
01. 03 – 08. 03. Nedelja borbe protiv raka
02. 03. Svetski dan knjige
07. 03. Dan pozorišta
08. 03. Međunarodni dan žena
14. 03. Međunarodni dan reka
15. 03. Svetski dan potrošača, Međunarodni dan protiv policijske brutalnosti
19. 03. Dan lastavica
20. 03. Svetski dan poezije, Međunarodni dan Frankofonije
21. 03. Međunarodni dan invalida rada, eliminacije rasne diskriminacije, Dan šuma
22. 03. Svetski dan vode
23. 03. Dan meteorologije
24. 03. Svetski dan borbe protiv tuberkuloze
24. 03. – 31. 03. Nedelja zdravih usta i zuba
27. 03. Svetski dan pozorišta

APRIL

01. 04. Dan borbe protiv alkoholizma,  Svetski dan šale,  Dan za ekologiju duše
02. 04. Međunarodni dan dečije književnosti
04. 04. Međunarodni dan svesti o minama i demontiranju,  Dan zaštite na radu
07. 04. Svetski dan zdravlja, Svetski dan urbanizma
09. 04. Svetski dan Roma
11. 04. Svetski dan Parkinsonove bolesti
15. 04. Svetski dan porodice
20. 04. Međunarodni dan zaštite od buke
22. 04. Svetski dan dan planete Zemlje
23. 04. Svetski dan knjige, Svetski dan zaštite autorskih prava
23. 04. – 29. 04. UN nedelja bezbednosti u saobraćaju
24. 04. Međunarodni dan zaštite laboratorijskih životinja
25. 04. Dan borbe protiv malarije
26. 04. Svetski dan intelektualne svojine
27. 04. Svetski dan dizajna
28. 04. Dan pasa vodiča
29. 04. Međunarodni dan igre

MAJ

01. 05. Međunarodni praznik rada, Dan zaštite nosoroga
02. 05. Svetski dan delfina
03. 05. Međunarodni dan slobode medija, Međunarodni dan borbe protiv astme
04. 05. Međunarodni dan vatrogasaca
05. 05. Međunarodni dan babica
06. 05. Dan ekologa Srbije
08. 05. Međunarodni dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
08. 05. – 15. 05. Nedelja Crvenog krsta
09. 05. Dan Evrope
10. 05. Dan kretanja, Dan ptica i drveća
11. 05. Svetski dan pisanja pisama
11. 05. – 17. 05. Nedelja zdravlja usta i zubi
12. 05. Međunrodni dan medicinskih sestara
13. 05. Svetski dan pravedne trgovine
14. 05. Dan ptica selica
15. 05. Međunarodni dan akcije za klimu, Međunarodni dan porodice
16. 05. Ples sa Evropom- maturanska parada, Dan spolnih razlika u zdravlju
17. 05. Međunarodni dan Homofobije,  Svetski dan telekomunikacija
18. 05. Svetski dan muzeja
21. 05. Svetski dan za kulturnu raznolikost, dijalog i razvoj
22. 05. Međunarodni dan biološke raznovrsnosti
24. 05. Evropski dan parkova
25. 05. Međunarodni dan sporta
28. 05. Dan leptira
29. 05. Međunarodni dan mirotvoraca UN-a
31. 05. Svetski dan borbe protiv pušenja
druge subote u maju Svetski dan sajma
druge nedelje u maju Majčin dan

JUN

01. 06. Međunarodni dan dece, Svedski dan mleka
04. 06. Međunarodni dan dece žrtava nasilja
05. 06. Svetski dan zaštite životne sredine
08. 06. Svetski dan okeana
12. 06. Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada
14. 06. Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi
15. 06. Svetski dan hrane
17. 06. Svetski dan borbe protiv dezertifikacije i suše
18. 06. Svetski dan Sunca
20. 06. Svetski dan izbeglica
21. 06. Svetski dan muzike, Svetski dan mira i molitve
23. 06. Olimpijski dan trčanja,  Dan javnog servisa
24. 06. Dan roda
26. 06. Međunarodni dan za podršku žrtvama nasilja,
Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge
29. 06. Dan Dunava

JUL

prva subota u julu  Međunarodni dan saradnje, Međunarodni dan zadruga
11. 07. Svetski dan stanovništva
20. 07. Svetski dan skoka
21. 07. Svetski dan borbe protiv koka kole

AVGUST

01. 08. – 07. 08. Svetska nedelja dojenja
01. 08. Međunarodni dan prijateljstva
06. 08. Dan Hirošime
07. 08. Međunarodni dan prava osoba koje su promenile pol
09. 08. Međunarodni dan siromašnih
12. 08. Godišnjica Ženevske konvencije, Međunarodni dan mladih
23. 08. Međunarodni dan sećanja na trgovinu robljem i njenu zabranu
29. 08. Međunarodni dan nestalih

SEPTEMBAR

01. 09.
Dan gluvih
08. 09. Međunarodni dan pismenosti, Svetski dan borbe protiv besnila
10. 09. Svetski dan prevencije samoubistva
11. 09. Dan evropske baštine, Svetski dan prve pomoći
14. 09. Dan prašuma
14. 09. 21. 09. Nedelja borbe protiv tuberkuloze i ostalih plućnih bolesti
15. 09. Svetska akcija ”Očistimo svet”
16. 09. Svetski dan očuvanja ozonskog omotača, Evropski dan prve pomoći
18. 09. Svetski dan geologa
21. 09. Međunarodni dan mira, Svetski dan Alzhheimerove bolesti,
Međunarodni dan zaštite šišmiša, Međunarodni dan evropske zastave
22. 09. Svetski dan bez automobila, Svetski dan slavljenja online života
25. 09. Svetski dan srca
26. 09. Europski dan jezika, Dan čistih planina, Svetski dan kontracepcije
27. 09. Svetski dan turizma
29. 09. Dan gusaka
poslednja nedelja septembra Svetski pomorski dan

OKTOBAR

01. 10. – 05.10. Dečija nedelja
01. 10. Međunarodni dan starijih osoba, Dan ukudanja nuklearnog oružja,
Svetski vegetarijanski dan, Međunarodni dan muzike,
Svetski dan borbe protiv hepatitisa
02. 10. Svetski dan stanovanja, Svetski dan domaćih životinja
03. 10. Svedski dan naselja, Međunarodni dan dece, Svetski dan stomičara
04. 10. Svetski dan zaštite životinja
05. 10. Svetski dan učitelja
druga sreda u oktobru Međunarodni dan ublažavanja posledica prirodnih katastofa
06. 10. Svetski dan pešaka
08. 10. Svetski dan hospisa i palijativnog zbrinjavanja
09. 10. Svetski dan pošte, Dan fer pleja UEFA
10. 10. Svetski dan mentalnog zdravlja, Dan zahvalnosti za plodove zemlje
11. 10. Dan posvećen smanjenju prirodnih katastrofa
14. 10. Svetski dan “Belog štapa”,  Svetski dan davalaca organa
15. 10. Svetski dan čistih ruku, Dan slepih, Međunarodni dan pešačenja,
Međunarodni dan žena na selu
16. 10. Svetski dan hrane
17. 10. Svetski dan borbe protiv siromaštva, Svetski dan protiv boli
18. 10. Svetski dan menopauze
20. 10. Svetski dan protiv osteoporoze
21. 10. Svetski dan borbe protiv piraterije
22. 10. Međunarodni dan pažnje posvećene mucanju i govornim manama
24. 10. Svetski dan UN, Dan dostupnosti informacija, Dan borbe protiv raka dojke
24. 10. – 30. 10. Nedelja razoružanja
25. 10. Dan dobrovoljnih darivatelja krvi
27. 10. Svetski dan audio vizualne kulturne baštine
30. 10. Svetski dan štednje, Dan borbe protiv moždanog udara
31. 10. Halloween Međunarodni dan veštica
31. 10. – 06. 11. Nedelja štednje, Svetski dan vegetacije

NOVEMBAR

03. 11. Svetski dan muškaraca
06. 11. Međunarodni dan urbanih regija
07. 11. Evropski dan nauke
08. 11. Dan prosvetnih radnika, Svetski dan urbanizma
09. 11. Svetski dan pronalazača, Svetski dan borbe protiv fašizma
11. 11. Međunarodni dan nauke i mira
13. 11. Svetski dan kvaliteta
14. 11. Svetski dan šećerne bolesti (Dijabetesa)
15. 11. Međunarodni dan hronične opstruktivne bolesti pluća
16. 11. Međunarodni dan tolerancije
17. 11. Svedski dan nepušača, Međunarodni dan studenata i srednjoškolaca
19. 11. Svetski dan toaleta
20. 11. Svetski dan deteta, Dan ugroženosti pacijenata u ratu
21. 11. Svetski dan televizije
23. 11. Međunarodni humanitarni dan
25. 11. Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama
28. 11. Dan bez kupovine
treća nedelja u novembru  
Međunarodni dan sećanja na žrtve automobilskih nesreća
poslednji petak u novembru
Internacionalni dan borbe protiv trgovine krznom

DECEMBAR

01. 12. Međunarodni dan borbe protiv side, Svetski dan pomagala
02. 12. Međunarodni dan ukidanja ropstva
03. 12. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, Dan borbe protiv lova
05. 12. Međunarodni dan volontera, Međunarodni dan zemljišta
07. 12. Međunarodni dan civilne avijacije
09. 12. Međunarodni dan borbe protiv korupcije
10. 12. Dan ljudskih prava
11. 12. Svetski dan planina, Dan  UNICEF-a, Međunarodni dan astme
18. 12. Međunarodni dan migranata
21. 12. Međunarodni dan posvećen snowbording-u
22. 12. Svetski dan orgazma
29. 12. Međunarodni dan biološke raznolikosti