Kineska poslovica: I skromna sreća takođe je sreća
eCard message (scroll down for message idea's)