Nije srećan onaj koji ima sve što želi
eCard message (scroll down for message idea's)

Podeli: