3. nedelja JANUARAEvropska nedelja prevencije raka grlića materice
31. JANUARNacionalni dan borbe protiv duvanskog dima
4. FEBRUARSvetski dan borbe protiv malignih bolesti
Mesec MARTNacionalni mesec borbe protiv raka
21. MARTSvetski dan posvećen osobama sa Down sindromom
22. MARTSvetski dan voda
24. MARTSvetski dan borbe protiv tuberkuloze
7. APRILSvetski dan zdravlja
3. nedelja APRILAEvropska nedelja imunizacije
20. APRILMeđunarodni dan zaštite od buke
28. APRILSvetski dan bezbednosti na radu
4. nedelja APRILANedelja bezbednosti u saobraćaju
10. MAJMeđunarodni dan fizičke aktivnosti
17. MAJSvetski dan sećanja na preminule od SIDE
3. nedelja MAJANacionalna nedelja zdravlja usta i zuba
31. MAJSvetski dan bez duvanskog dima
5. JUNSvetski dan zaštite životne sredine
9. JUNDan borbe protiv moždanog udara
26. JUNMeđunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge
12. AVGUSTMeđunarodni dan mladih
40. NEDELJA U GODININacionalna nedelja promocije dojenja
10. SEPTEMBARMeđunarodni dan prevencije samoubistva
3. NEDELJA SEPTEMBRANedelja borbe protivTBC-a i plućnih bolesti
22. SEPTEMBARDan bez automobila
3. ili 4. nedelja SEPTEMBRASvetski dan srca
26. SEPTEMBARSvetski dan kontracepcija
Mesec OKTOBARMesec zaštite starih lica
Mesec OKTOBARNacionalni mesec pravilne ishrane
1. OKTOBARSvetski dan borbe protiv hepatitisa
1. OKTOBARMeđunarodni dan starih
4. OKTOBARSvetski dan borbe protiv raka dojke
15. OKTOBARSvetski dan čistih ruku
40. nedelja u GODININedelja dojenja
16. OKTOBARSvetski dan hrane
20. OKTOBARSvetski dan osteoporoze
Mesec NOVEMBARMesec borbe protiv bolesti zavisnosti
14. NOVEMBARSvetski dan borbe protiv šećerne bolesti
15. NOVEMBARMeđunarodni dan borbe protiv bolesti pluća
1. DECEMBARSvetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a