Korisne Informacije

JupiJE kalendar cvetanja biljaka

Agencija za zaštitu životne sredine nastavlja praćenje 24 alergene vrste polena na 20 mernih mesta raspoređenih na teritoriji Republike Srbije. Kao sveobuhvatni prikaz kretanja svih alergenih polena za jednu...

JupiJE Kalendar obavezne imunizacije

uzrast vrsta vakcine nadležna ustanova na rođenju  BCG – protiv tuberkuloze HB – protiv hepatitisa B (prva doza) +HBI porodilište 2. mesec   HB – protiv hepatitisa B (druga doza)...